Pravidla akce

Službu GODDESS ZÁRUKA 40 měsíců na infrasauny GODDESS poskytuje společnost ETA a. s. Se sídlem: Praha 4 - Braník, Zelený pruh 95/97, PSČ 147 00 IČ: 275 44 001, DIČ: CZ27544001 Sp. zn.: B 17862 vedená u MS v Praze, výhradní dovozce spotřební elektroniky a domácích spotřebičů značky GODDESS, nad rámec zákonné záruky, v období od 25. do 40. měsíce od zakoupení zboží u prodejce. GODDESS ZÁRUKA 40 měsíců končí bez dalšího uplynutím lhůty, tedy posledním dnem 40. měsíce následujícího po uzavření kupní smlouvy.

Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno aktivací této služby zákazníkem na webových stránkách www.GODDESS.cz v sekci ZÁRUKA.

Aktivaci služby GODDESS ZÁRUKA 40 měsíců provede zákazník na webových stránkách www.GODDESS.cz tím, že pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do Certifikátu GODDESS ZÁRUKA 40 měsíců, který si zákazník vytiskne.

Předložení Certifikátu spolu s prodejním dokladem je podmínkou při uplatnění a řešení reklamace GODDESS ZÁRUKY 40 měsíců.

Aktivace služby musí být na webových stránkách www.GODDESS.cz provedena nejpozději v termínu do 60 dnů od zakoupení zboží. Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

Uplatnění GODDESS ZÁRUKY 40 měsíců – řešení reklamace

1. Uplatnění GODDESS ZÁRUKY 40 měsíců je možné pouze v prodejně, kde zákazník výrobek zakoupil nebo v autorizovaném servisu. Pro uplatnění GODDESS ZÁRUKY 40 měsíců pro INFRA SAUNY GODDESS kontaktujte naši infolinku 577 055 333 nebo 724 773 680.

2. Při reklamaci je nutné doložit:

Tištěnou verzi certifikátu, který zákazník získal při registraci GODDESS ZÁRUKY 40 měsíců

Řádný prodejní doklad k výrobku

Reklamovaný výrobek

3. Podmínky uplatnění GODDESS ZÁRUKY 40 měsíců nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Obchodními podmínkami GODDESS ZÁRUKY 40 měsíců.

V případě potíží při registraci nebo při reklamaci, se obracejte na zákaznický e-mail: info@goddess.cz.