Servis GODDESS pro Evropu

Pro servis a reklamace v Česku postupujte prosím následovně:

 1. K reklamaci potřebujete platný prodejní doklad nebo vyplněný záruční list
 2. Kontaktujte servisní infolinku telefonním čísle 577 055 333
 3. Pracovníci infolinky zaevidují Váš požadavek na opravu a následně jej předají příslušnému servisu
 4. Servis Vás zkontaktuje a dohodne s vámi termín opravy.

Pro servis a reklamace na Slovensku postupujte prosím následovně:

 1. K reklamaci potřebujete platný prodejní doklad nebo vyplněný záruční list
 2. Kontaktujte servisní infolinku telefonním čísle 0220 251 111
 3. Pracovníci infolinky zaevidují Váš požadavek na opravu a následně jej předají příslušnému servisu
 4. Servis Vás zkontaktuje a dohodne s vámi termín opravy.

Informace o způsobu použití a údržbě výrobku

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží,

 1. pokud vadu sám způsobil, např. tím, že
  1. provedl neodbornou nebo nesprávnou montáž či instalaci věci
  2. používal věc pro jiný účel, než ke kterému věc slouží nebo je určena
 2. Jedná-li se o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání, neboť se nejedná o vadu věci
 3. Pokud je vada způsobena živelnou událostí (např. bouře, záplavy, zemětřesení a podobně)
 4. Pokud byla věc použita pro profesionální, výdělečné či průmyslové účely (např. kávovar pro vaření kávy v restauračním zařízení, vysavač pro vysávání v domácnostech či provozovnách zákazníků Kupujícího – podnikatele a podobně) a v příčinné souvislosti s tím vznikla vada
 5. Pokud byla věc použita s jiným příslušenstvím, než které je určeno výrobcem
 6. Pokud byla věc nesprávně nebo nedostatečně udržována, např. nebyla věc řádně a pravidelně čištěna v souladu s návodem k obsluze a podobně.
 7. Pokud byla věc vystavena nepříznivým vnějším vlivům, případně do ní vnikly cizí předměty či tekutiny (včetně elektrolytu z baterií) a v příčinné souvislosti s tím vznikla vada.